тел.: +38 (044) 599 36 35 факс: +38 (044) 443 06 74

ACUMER 1051

Антинакипін для виробництва цукру

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
(ці дані не є технічними умовами)

Властивість Значення
Активна речовина Акриловий гомополімер
Склад Na-сіль поліакрилової кислоти
Молекулярна маса 2000 – 2300 (Mw)
Полідисперсність < 1.3
Вміст активної речовини, % = 43
pH при ( 25 °C) = 7
Щільність (при 25 °C) = 1.30
В’язкість по Брукфільду (мПа*с при 25 °C) = 200

* Може бути присутня легка каламутність розчинів, проте це не впливає на внутрішні властивості продукту або його характеристики.

ХІМІЗМ І СПОСІБ ДІЇ
ACUMER 1051 – низькомолекулярний полі-акрилат з молекулярною масою, близько 2000-2300, з оптимізованими антинакипними характеристиками, який діє трьома способами:

 • Поліпшує розчинність за рахунок порогового ефекту, який знижує осадження погано розчинних неорганічних солей (особливо карбонату кальцію);
 • Призводить до модифікації кристала, за рахунок деформації зростаючого кристала неорганічної солі, перетворюючи його в дрібні, неправильної форми, готові до руйнування кристали, які погано прилипають до поверхонь нагріву і легко видаляються потоком води;
 • Надає диспергуючий вплив, який перешкоджає скупченню та відкладенню на поверхнях нагріву випавших кристалів або інших неорганічних частинок.

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИНАКИПІНА
ACUMER 1051 – є універсальним інгібітором накипу, оскільки ефективно уповільнює осадження карбонату кальцію, оксалату кальцію, сульфату кальцію, сульфату барію, та інших малорозчинних солей.

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ
Сильне накипоутворення відбувається на стадії випарювання, де очищений сік повинен бути сконцентрований перед кристалізацією. Відсутність будь-якої антинакипної обробки призводить до зниження продуктивності і збільшення виробничих витрат, перевитрати палива. В кінці сезону цукровий завод повинен бути зупинений для очищення поверхонь нагріву корпусів випарної станції.

Інгібітори накипоутворення необхідні для запобігання осадження солей, яке відбувається в різних частинах випарної станції. ACUMER 1051 особливо рекомендується до застосування на цукрових заводах, де основні відкладення головним чином формуються за рахунок карбонату кальцію, оксалату кальцію та сульфату кальцію. Оптимізація обробки за допомогою ACUMER 1051 досягається за рахунок впорскування продукту в різні точки випарної станції.

ПЕРЕВАГИ ACUMER 1051

 • Застосовується в широкому діапазоні вмісту солей карбонату кальцію, оксалату кальцію та сульфату кальцію в соках;
 • Показує високу антинакипну ефективність при низьких витратах в широкому діапазоні pH, жорсткості води і температур;
 • Показує більш високий градус розчинності в присутності Ca2+, ніж інші високомолекулярні гомополімери.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗБЕРІГАННЮ
Заморожування або тривале зберігання на холоді ACUMER 1051 може привести до деякого розподілу компонентів. Хоча характеристики продукту не послаблюються, ємність де зберігається продукт, рекомендується захищати від впливу низьких температур.

ДОЗВІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ FDA ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ
ACUMER 1051 має дозвіл FDA для контактування з харчовими продуктами і зокрема при виробництві цукру, параграф 21 CFR 173.73 (поліакрилат натрію) і тому задовольняє таким умовам:

 • Середня молекулярна маса від 2.000 до 2.300;
 • Співвідношення середньої маси до середнього числа молекулярної маси не повинно бути більше 1,3.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

 • Застереження: контакт з продуктом може заподіяти роздратування очей і слизових оболонок.
 • Способи надання першої допомоги:
  • При попаданні на шкіру: промийте шкіру водою з милом. Зніміть забруднений одяг і виперіть її перед носінням.
  • При попаданні в очі: промийте очі великою кількістю води протягом 15 хвилин і потім зверніться до лікаря.
  • При попаданні всередину: якщо потерпілий при свідомості, дайте йому випити багато води і потім викличте лікаря. Якщо потерпілий без свідомості, викличте лікаря негайно. Ніколи не давайте людині без свідомості щось пити.
 • Токсичність: гострі отруєння при попаданні всередину, орально (LD50) щури: > 5 г / кг маси.

ДАНІ ПО БЕЗПЕЦІ
Компанія DOW Chemical надає перелік технічних характеристик і дані з безпеки матеріалу (MSDS) на всі свої продукти. Ці дані містять необхідну інформацію, яка необхідна для захисту здоров’я і безпеки людей в зв’язку з нашими продуктами.

Рекомендується отримати копії даних з безпеки від представництва компанії DOW Chemical до початку використання цих продуктів. Ми також розраховуємо, що Ви запросите у своїх постачальників дані з безпеки інших матеріалів, рекомендованих для використання з нашими продуктами, для забезпечення необхідних заходів безпеки.

КОМПАНІЯ ВИРОБНИК ТА КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ:
DOW Chemical Company (Франція).